Czytanie Ricoeura

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne

we współpracy z

Instytutem Filozofii i Socjologii PAN

zapraszają do udziału w cyklicznym seminarium

Czytanie Ricoeura

Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 października (poniedziałek) 2020 r. o godz. 17.00 na platformie Zoom (szczegóły poniżej).

Drugie spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2020 o 18:00.

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium organizowane w ramach cyklu Czytanie…, które poświęcone jest studium dzieł przedstawicieli ruchu fenomenologicznego, jak również prac myślicieli inspirujących się fenomenologią oraz tych, którzy korzystali jedynie z fenomenologii jako metody badań. W semestrze zimowym 2020/2021 proponujemy lekturę wybranych tekstów Paula Ricoeura, którą poprowadzi dr hab. Jarosław Jakubowski (UKW).

W ramach seminarium omawiane będę dostępne w języku polskim teksty Ricoeura dotyczące szeroko rozumianej problematyki fenomenologicznej. Zgodnie z konstatacją poczynioną pod koniec życia przez samego Ricoeura, orientacja fenomenologiczna stanowi jeden z trzech najważniejszych komponentów jego twórczości, pozostałe dwa to orientacja hermeneutyczna oraz nawiązująca do Maine de Birana („volo, ergo sum”) „francuska filozofia refleksyjna”. Formułując swą koncepcję fenomenologii Ricoeur, inspiruje  się z jednej strony nieidealistyczną odmianą fenomenologii Husserla (Badania logiczne, Kryzys nauk europejskich), z drugiej natomiast strony fenomenologią hermeneutyczną Heideggera. Wypracowana przez Ricoeura  fenomenologia ma silne zabarwienie egzystencjalne,  eksponuje ona kwestię wielowymiarowości doświadczenia pasywności oraz aktywności, a także kwestię współzależności tego doświadczenia ze sferą narracyjności.

(J. Jakubowski)

 Program seminarium:

  1. Ricoeur P., Negatywność i  pierwotna afirmacja, tłum. A.Szczepańska, w: Tenże, Podług nadziei, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1991,  s. 303-330.
  2. Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka, tłum. K.Tarnowski,w: Tenże, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985, s.182-203.
  3. Ricoeur P., Wyzwanie semiologiczne problem podmiotu, tłum. E,Bieńkowska,w: Tenże, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985, s.245-275.
  4. Ricoeur P., Fenomenologia i hermeneutyka. Wychodząc od Husserla, tłum. M.Drwięga, w: J.Migasiński i I.Lorenc (red.) Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s.194-233.
  5. Ricoeur P., O sobie samym jako innym (Przedmowa), tłum. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s.5-45.
  6.  Ricoeur P., O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s.495-546.
  7. Ricoeur P., O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s.546-592.
  8. Ricoeur P., Drogi rozpoznania, tłum. J. Margański, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, s.78-127.

Podczas pierwszego spotkania omawiać będziemy tekst wskazany w punkcie pierwszym.

Celem cyklicznego seminarium Czytanie… jest nie tylko popularyzacja fenomenologii, ale także próba integracji środowiska akademickiego i włączenie do prac młodych adeptów fenomenologii. Z tego powodu seminarium jest otwarte na wszystkie zainteresowane osoby, zarówno na studentów, doktorantów, jak i na doświadczonych badaczy. Ze względu na pandemię, w trosce o zdrowie uczestników, zdecydowaliśmy się w tym roku na przeprowadzenie spotkań drogą online.  

Udział w webinarze będzie możliwy dzięki rejestracji na czacie. W tym celu bardzo proszę o wysłanie najpóźniej do dnia 19 października do godz. 15.00 maila z prośbą o wzięcie udziału w spotkaniu na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl. W odpowiedzi uczestnik otrzyma link do rejestracji na platformie zoom.

Kontakt:

Dr hab. Daniel Roland Sobota, prof. IFiS PAN

e-email: dsobota@ifispan.waw.pl

tel. 502618470

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey