Czytanie Marksa

Zapraszamy na kolejną odsłonę otwartego seminarium “Czytanie Marksa”. Seminarium wraca po przerwie wywołanej wybuchem pandemii Covid-19 i w roku akademickim 2020/2021 będzie odbywało się online.
Osoby chcące uczestniczyć w seminarium prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres czytaniekapitalu@gmail.com
UWAGA: z powodu ogłoszenia przez OSK ogólnopolskiego strajku pierwsze spotkanie w ramach seminarium zaplanowane jest na czwartek 5 listopada, godz. 17-19. W przypadku przedłużania strajku początek seminarium będzie odpowiednio opóźniany. Organizatorzy seminarium w pełni solidaryzują się z protestującymi przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Prawa kobiet to prawa pracy. Seminarium “Czytanie Marksa: polityka i historia”

Organizatorzy: IFiS PAN, “Praktyka Teoretyczna”, Fundacja Instytut Wydawniczy  Książka i Prasa, Fundacja im. Róży Luksemburg
Prowadzący:
Tomasz Płomiński, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej IF UW, Praktyka Teoretyczna
Mikołaj Ratajczak, Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN, Praktyka Teoretyczna
Bartosz Wójcik, Zakład Filozofii Polityki, ISP PAN, Praktyka Teoretyczna
Czas trwania:
Co drugi czwartek, godz. 17-19.
Kontakt:
czytaniekapitalu@gmail.com
Opis:
„Czytanie Marksa” to cykliczne, otwarte seminarium poświęcone w całości pismom i myśli Karola Marksa. Celem jest zapoznanie uczestniczek z wybranymi wątkami i problemami poruszanymi przez Marksa w jego tekstach filozoficznych, ekonomicznych, politycznych i publicystycznych. Każdego roku prowadzący wybierać będą inny problem i dobierać dzieła Marksa pod kątem prezentacji danego zagadnienia. Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób – jedynym warunkiem jest zgłoszenie na adres mailowy seminarium (czytaniekapitalu@gmail.com) oraz regularne uczestnictwo w zajęciach. Osoby zainteresowane będą mogły otrzymać potwierdzenie ukończenia seminarium.
W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 planujemy lekturę wczesnych pism Marksa i Engelsa poświęconych ówczesnym problemom politycznym. Interesują nas przemowy, interwencje, deklaracje i artykuły publicystyczne, za pomocą których obaj teoretycy komunizmu starali się
zareagować na wydarzenia i dyskusje polityczne w okresie sprzed napisania “Manifestu komunistycznego” i bezpośrednio po nim. Będziemy zarówno starali się usytuować te publikacje – z których obaj autorzy byli lepiej znani za swojego życia, ale które dzisiaj cieszą się dużo mniejszym zainteresowaniem czytelniczek i czytelników ich dzieł – w ich kontekście historycznym, jak i zrekonstruować na ich podstawie to, jak Marks i Engels rozumieli proces
historyczny i politykę.Plan spotkań:
1. Prawo, polityka i historia:
– K. Marks, Obrady szóstego Landtagu reńskiego. Artykuł trzeci. Debaty nad ustawą o kradzieży drzewa [w:] MED, t. I, s.131-177
2. Prawo, polityka i historia (II):
– K. Marks., Filozoficzny manifest historycznej szkoły prawa [w:] MED, t. I, s. 93-102
3. Rewolucja, Niemcy, komunizm:
– F. Engels, Dwa przemówienia w Elberfeldzie, w: MED., t. II, s. 631-656
4. Rewolucja, Niemcy, komunizm (II):
– F. Engels, Sytuacja w Niemczech. List I-III, w: MED, t.II, s. 666-688
5. Wczesna socjologia klasy robotniczej:
– F. Engels, Położenie klasy robotniczej w Anglii, w: MED, t. II, s. 267-601
6. Wczesna socjologia klasy robotniczej (II):
– F. Engels, Położenie klasy robotniczej w Anglii [kontynuacja]
7. Wczesna socjologia klasy robotniczej (III):
– F. Engels, Położenie klasy robotniczej w Anglii [kontynuacja]
8. Rewolucja i kwestia narodowa:
– H. Michnik, (red.), Marks i Engels o Polsce: zbiór materiałów w dwóch tomach, Warszawa 1960 [wybór]
9. Rewolucja i kwestia narodowa (II):
– K. Marks, F. Engels, [wybór pism z Neue Rheinische Zeitung], MED, t

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey