Czytanie Heideggera-cykliczne seminarium 4 października

 

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN zapraszają do udziału w cyklicznym seminarium Czytanie Heideggera pierwsze spotkanie odbędzie się 4 października (wtorek) 2016 r.

Tom 60 Gesamtausgabe Martina Heideggera, zatytułowany w polskim tłumaczeniu autorstwa Grzegorza Sowinskiego Fenomenologia życia religijnego, zawiera notatki do wykładów, które Heidegger wygłosił lub planował wygłosić w latach 1919-1921. Fenomenologia życia religijnego Martina Heideggera jest pracą niezwykłą z kilku powodów.

Po pierwsze, jest to jedyny i przy tym najbardziej obszerny w dorobku Heideggera tekst poświęcony w całości fenomenologii religii. To, co niezwykłe w dorobku Heideggera, okazuje się jednak być dość popularną praktyką w ramach ruchu fenomenologicznego jako takiego. Od początku istniała w nim mianowicie pewna „skłonność” do zajmowania się z pozycji fenomenologicznej tematyką religijną. Dlaczego tak jest, że problematyka Boga i religii budziła w członkach koła fenomenologicznego aż tak duże zainteresowanie, pozostaje po dziś dzień sprawą dyskusyjną. Na tle pozostałych „fenomenologii religii” wykłady Heideggera są o tyle szczególne, że starają się one uwidocznić związek fenomenologii jako takiej z życiem religijnym. Fenomenologia religii nie jest dla Heideggera jedynie przykładem ontologii regionalnej, lecz w jego przekonaniu przeżycie religijne w pewnym sensie stanowi paradygmatyczną sytuację dla możliwości uprawiania fenomenologii jako takiej.

Po drugie, składające się na tom Fenomenologia życia religijnego wykłady należą do jednych z pierwszych, które Heidegger ogłosił zanim jeszcze wszedł na drogę sławnego pytania o bycie. Pozostaje rozważyć, na ile te wczesne rozmyślania Heideggera na temat chrześcijaństwa wpłynęły na kształt jego późniejszej filozofii. Z całą pewnością można powiedzieć, że choć Heideggerowskie myślenie bycia stara się milczeć na temat Boga, zaczyna się ono od głośnego mówienia o Bogu.

Po trzecie, Heidegger pokazuje, w jaki sposób w kontekście religii fenomenologia musi łączyć się z filozofią historycznego życia, bycia w sytuacji, bycia razem z innymi itd. Na samym początku swojej drogi życiowej dokonuje on więc tego, co stało się przedmiotem rozważań w późniejszych dekadach rozwoju ruchu fenomenologicznego w Niemczech i we Francji.

Mimo że od publikacji pracy Heideggera w polskim tłumaczeniu, którego dokonał  przedwcześnie zmarły, zasłużony dla polskiej fenomenologii Grzegorz Sowinski, minęło już blisko 15 lat, chcielibyśmy przypomnieć sobie jej podstawowe problemy i odświeżyć główne kontrowersje, jakie po dziś dzień wywołuje. Organizując to seminarium, liczymy na żywe dyskusje nad tekstem oraz nad samą fenomenologią, jej wartością i zakresem możliwego wykorzystania.

Podczas kolejnych spotkań planujemy wspólnie opracować obszerne Wprowadzenie. Jak mówił Heidegger, w nawiązaniu do Husserla, filozof jest zawsze początkującym, a „filozofa poznaje się po jego wprowadzeniu w filozofię”.

Celem jednosemestralnego seminarium Czytanie Heideggera jest nie tylko popularyzacja fenomenologii, ale także próba integracji środowiska akademickiego i włączenie do prac młodych adeptów fenomenologii. Z tego powodu seminarium jest otwarte na wszystkie zainteresowane osoby, zarówno na studentów, doktorantów, jak i na doświadczonych badaczy. Seminarium jest planowane na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017. W semestrze letnim planujemy lekturę nowowydanej książki Jeana-Luca Mariona pt. Idol i dystans (Wydawnictwo WAM, Kraków 2016), która nawiązuje do Fenomenologii życia religijnego Heideggera. Ponadto, co niemniej ważne, w semestrze letnim 2016/2017 planowana jest wizyta Jeana-Luca Mariona w Polsce.

Kontakt:

dr Daniel Roland Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

e-email: dsobota@ifispan.waw.pl

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey