Czytanie Arendt

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN zapraszają do udziału w cyklicznym seminarium

Czytanie Arendt

Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 marca (poniedziałek) 2021 r. o godz. 17.00 na platformie Zoom (szczegóły poniżej).

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na seminarium organizowane w ramach cyklu Czytanie Arendt, które poświęcone jest studium dzieł przedstawicieli ruchu fenomenologicznego, jak również prac myślicieli inspirujących się fenomenologią oraz tych, którzy korzystali jedynie z fenomenologii jako metody badań. W semestrze letnim 2020/2021 proponujemy lekturę wybranych tekstów Hannah Arendt, którą poprowadzi dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UM (Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu).

„W ramach seminarium omówione zostaną wybrane fragmenty ostatniego, niedokończonego dzieła Arendt Życie umysłu, na które składają się tomy poświęcone myśleniu oraz woli; substytutem ostatniego, nigdy nie napisanego, tomu dotyczącego władzy sądzenia będą wydane pośmiertnie Wykłady o filozofii politycznej Kanta. Związki Arendt z fenomenologią nigdy nie były jednoznaczne; nieortodoksyjna fenomenologia przecina się u niej z radykalną hermeneutyką oraz antropologią filozoficzną, całość zaś jest mocno zabarwiona politycznie – aktami interwencji w aktualne kwestie wspólnotowe.

Warto jednak zauważyć, że ulubione określenie samej Arendt na uprawianą przez nią dyscyplinę – „teoria polityki” – nie oznacza wcale nauki o polityce, lecz próbę wglądu w najbardziej pierwotne, temporalne uwarunkowania możliwości działania i dziejowości, fundujące dopiero podstawy takiej nauki. Analogicznie, ambicje „późnej” Arendt zrealizowane częściowo w Życiu umysłu, którego struktura luźno odzwierciedla krytykę rozumu przeprowadzoną przez Kanta, wykraczają poza historyczną egzegezę filozoficznych koncepcji myślenia, sądzenia oraz woli i zmierzają do odsłonięcia fundamentów procesów umysłowych, które także okazują się temporalne.” (Marcin Moskalewicz)

Lektury:

 • H. Arendt, Życie umysłu, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, R. Piłat, B. Baran, Aletheia, Warszawa 2016.
 • Tekst oryginalny: H. Arendt, The Life of the Mind, Vol. I. Thinking, Vol. II. Willing, Harcourt, Inc., 1978.
 • H. Arendt, Wykłady z filozofii politycznej Kanta, tłum. M. Moskalewicz, R. Kuczyński, Fundacja im Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2012.
 • Tekst oryginalny: H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, ed. R. Beiner, University of Chicago Press 1992.
 • Program seminarium:
 •  H. Arendt, Życie umysłu, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, R. Piłat, B. Baran, Aletheia, Warszawa 2016, Myślenie: paragrafy 1-5 (ss. 27-46); 9-11 (ss. 71-97).
 • [ H. Arendt, The Life of the Mind, Vol. I. Thinking, Vol. II. Willing, Harcourt, Inc., 1978:     Thinking:: paragrafy 1-5 (ss. 19-40); 9-11 (ss. 69-98)]
 • H. Arendt, Życie umysłu, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, R. Piłat, B. Baran, Aletheia, Warszawa 2016, Myślenie: paragrafy 17-27 (ss. 156-201).
 • [H. Arendt, The Life of the Mind, Vol. I. Thinking, Vol. II. Willing, Harcourt, Inc., 1978:     Thinking: paragrafy 17-21 (ss. 166-216)].
 •   H. Arendt, Życie umysłu, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, R. Piłat, B. Baran, Aletheia, Warszawa 2016, Wola: paragrafy 1-6 (ss. 211-251).
 • [H. Arendt, The Life of the Mind, Vol. I. Thinking, Vol. II. Willing, Harcourt, Inc., 1978:     Willing Paragrafy 1-6 (ss. 11-51).]
 •  H. Arendt, Życie umysłu, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, R. Piłat, B. Baran, Aletheia, Warszawa 2016, Wola: paragrafy 10 (ss. 282-309); 12 (ss. 323-344).
 • [ H. Arendt, The Life of the Mind, Vol. I. Thinking, Vol. II. Willing, Harcourt, Inc., 1978:     Willing: paragrafy 10 (ss. 84-110); 12 (ss. 125-146).]
 • H. Arendt, Życie umysłu, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, R. Piłat, B. Baran, Aletheia, Warszawa 2016, Wola: paragrafy 14-16 (ss. 354-411).
 • [ H. Arendt, The Life of the Mind, Vol. I. Thinking, Vol. II. Willing, Harcourt, Inc., 1978:     Willing: Paragrafy 14-16 (ss. 158-217).]
 • 6.    H. Arendt, Wykłady z filozofii politycznej Kanta, tłum. M. Moskalewicz, R. Kuczyński, Fundacja im Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2012, ss. 13-82.
 • [H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, ed. R. Beiner, University of Chicago   Press 1992. Judgment: sesje 1-7 (ss. 7-46).]
 • 7.    H. Arendt, Wykłady z filozofii politycznej Kanta, tłum. M. Moskalewicz, R. Kuczyński, Fundacja im Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2012, ss. 83-140.
 • [H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, ed. R. Beiner, University of Chicago   Press 1992. Judgment: sesje 8-13 (ss. 46-77)]
 • 8.   H. Arendt, Wykłady z filozofii politycznej Kanta, tłum. M. Moskalewicz, R. Kuczyński, Fundacja im Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2012, ss. 145-153.
 • [H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, ed. R. Beiner, University of Chicago   Press 1992. Imagination ss. 79-85]

Podczas pierwszego spotkania omawiać będziemy tekst wskazany w punkcie pierwszym.

Seminarium odbywa się w języku polskim, niemniej zachęcamy do lektury tekstów w oryginale.

Celem cyklicznego seminarium Czytanie… jest nie tylko popularyzacja fenomenologii, ale także próba integracji środowiska akademickiego i włączenie do prac młodych adeptów fenomenologii. Z tego powodu seminarium jest otwarte na wszystkie zainteresowane osoby, zarówno na studentów, doktorantów, jak i na doświadczonych badaczy. Ze względu na pandemię, w trosce o zdrowie uczestników, zdecydowaliśmy się w tym roku na przeprowadzenie spotkań drogą online.  

Udział w webinarze będzie możliwy dzięki rejestracji na czacie. W tym celu bardzo proszę o wysłanie najpóźniej do dnia 5 marca maila z prośbą o wzięcie udziału w spotkaniu na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl. W odpowiedzi uczestnik otrzyma link do rejestracji na platformie zoom oraz teksty Hannah Arendt.

Kontakt:
Dr hab. Daniel R. Sobota, prof. IFiS PAN
e-email: dsobota@ifispan.waw.pl
tel. 502618470

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey