Czyje geny, czyje ciało, czyje dzieci? Polityki wokół dawstwa w Polsce-27.02.2019

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Gender i seksualność w nauce i praktyce społecznej”. Tym razem będziemy gościć ANNĘ KRAWCZAK, która wygłosi referat zatytułowany “Czyje geny, czyje ciało, czyje dzieci? Polityki wokół dawstwa w Polsce”.

Czas: środa 27 lutego, godz. 13:00
Miejsce: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, sala 154

dr Marzena Adamiak
dr Magdalena Grabowska
dr hab. Dorota Hall

Abstrakt wystąpienia:

Dawstwo heterologiczne jest najstarszą techniką wspomaganej reprodukcji ART (Assisted Reproductive Technologies), a jego początki datują się na koniec XIX wieku. W trakcie seminarium wspólnie zastanowimy się nad implikacjami dawstwa i jego historii dla pokrewieństwa, definicji rodziny oraz praw człowieka. Kontekstem będzie sytuacja polska, w której zabiegi wspomaganej reprodukcji zostały prawnie uregulowane w 2015 roku i wpisują się w paradygmat naturalizacji pokrewieństwa.

Bio:

ANNA KRAWCZAK – doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW i badaczka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem IEiAK UW. Od 2009 roku związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji “Nasz Bocian”. Autorka książki “In vitro. Bez strachu, bez ideologii”.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey