Czy warto dziś w Polsce bronić koncepcji inteligencji? 18 grudnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na  seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej

i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury

z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:

cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się

18 grudnia 2017 r. o  godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Swiat 72, w sali 154,

Dr Piotr Kulas (IPSiR UW) wygłosi referat pt. Czy warto dziś w Polsce bronić koncepcji inteligencji?

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey