Czy kryzys klimatyczny prowadzi do regresu społecznego?

Zapraszamy na kolejną debatę IFiS PAN. Udział w panelu wezmą: Paweł Rowiński (wiceprezes PAN), Małgorzata Jacyno (IS UW), Krzysztof Niedziałkowski ( IFiS PAN), Katarzyna Pelczyńska-Nałęcz (Fundacja Batorego), Andrzej Leder (IFiS PAN).

Moderator: Andrzej Rychard, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Po wprowadzeniach zapraszamy do ogólnej dyskusji.

Debata odbędzie się 9 października 2019 roku w godzinach 11.00-13.30 w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), w Sali Okrągłego Stołu (1. piętro, sala 162). Program tutaj.

Wstęp wolny.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey