Czy koniec ery nowoczesności w oświacie? seminarium 19.12

Serdecznie zapraszam na  seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury

z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:

cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  w   poniedziałek,

19 grudnia 2016r. o  godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154

 Dr hab. prof. IFiS PAN  Michał Federowicz (IBE, IFiS PAN)

wygłosi referat pt.

Czy koniec ery nowoczesności w oświacie?

Abstrakt: Polska edukacja uległa i nadal ulega znacznym przemianom w ostatnim ćwierćwieczu. Ustalenie ich zakresu i znaczenia nie jest sprawą do końca jednoznaczną, jest natomiast podatne na rozmaite stereotypy. Ostatnie kilkanaście lat przyniosły znaczne zintensyfikowanie badań nad edukacją, zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Wiadomo przynajmniej tyle, że problem współczesnej edukacji występuje praktycznie we wszystkich rozwiniętych krajach świata, nie tylko zaś – jak przypuszczano jeszcze ćwierć wieku temu – głównie w krajach wychodzących z zacofania. Trwająca wiele pokoleń modernizacja, której jednym z istotnych czynników było zbudowanie systemów masowej oświaty, przyniosła swoje owoce, ale też na naszych oczach wyczerpują się jej możliwości dalszego oddziaływania. Jest to jedna z generalnych tez, którą można dokumentować na podstawie istniejących badań. Kolejne próby reform, w Polsce i na świecie, nie są otwarte na tego typu konstatację.

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey