Seminaria Historii Mówionej

Seminaria Historii Mówionej (SHM) to warsztatowe spotkania dedykowane analizie wywiadów prowadzonych w nurcie historii mówionej – zarówno tych przechowywanych w archiwach, jak i całkiem nowych, dopiero co nagranych w ramach obecnie realizowanych projektów. Seminaria odbywają się raz w miesiącu w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Współorganizowane są  przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Inicjatywie patronuje „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w seminariach lub otrzymać więcej informacji, proszone są o napisanie na adres: seminariumoralhistory@gmail.com. Krótkie podsumowania dotychczasowych spotkań można znaleźć na stronie Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, w zakładce „Wydarzenia”.

Zanim SHM weszły na trwałe do programu spotkań naukowych IFiS PAN, wiosną 2023 r. przeprowadzony został ich pilotażowy cykl. Informacje o nim można znaleźć niżej.

Seminarium Historii Mówionej, 27 marca 2024 r. – analizowany będzie wywiad Wioletty Wejman z “Bramy Grodzkiej” (Lublin) z panią Anną Mass (1921-2016), przeprowadzony w ramach programu „Historia Mówiona” realizowanego w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” . Osoby, które planują przybyć na spotkanie, proszone są o przesłanie maila na adres: seminariumoralhistory@gmail.com do 20.03 wieczorem.


Seminaria Historii Mówionej – pilotaż

Wydaje się, że po wielu latach doskonalenia warsztatu metodologicznego w zakresie prowadzenia wywiadów, ich opracowania i archiwizacji, a także pogłębiania refleksji etycznej, przyszedł czas zarówno na upowszechnianie źródeł ustnych, jak i ich interpretację.

Tekst „Czas na analizę!…” (https://wrhm.pl/wrhm/article/view/358) z ostatniego numeru „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” diagnozuje potrzebę podejmowania tego typu wysiłku i stanowi zachętę do udziału w spotkaniach, które będą się odbywać pod nazwą Seminaria Historii Mówionej (SHM). Zapraszamy do udziału w nich przedstawicieli różnych dyscyplin, ośrodków i organizacji praktykujących historię mówioną w Polsce.

Spotkania będą odbywać się od stycznia do maja br., w czwarte środy miesiąca, w godzinach od 14.00 do 18.00 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) w sali 154 na I piętrze. (Lokalizacja zmieniona z uwagi na liczbę zainteresowanych).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: seminariumoralhistory@gmail.com

Seminarium Historii Mówionej współorganizowane jest przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Inicjatywie patronuje „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”.

Szczegółowe informacje na temat SHM rozsyłane będą drogą mailową, podamy daty kolejnych spotkań.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey