Cykl Seminariów Historii Mówionej

Z nowym rokiem – nowa inicjatywa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN współorganizuje pilotażowy cykl Seminariów Historii Mówionej. Będą to warsztatowe spotkania dedykowane analizie wywiadów prowadzonych w nurcie historii mówionej – zarówno tych przechowywanych w archiwach, jak i całkiem nowych, dopiero co nagranych w ramach obecnie realizowanych projektów. Poniżej przesyłamy zaproszenie od osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację Seminariów.

***

Wydaje się, że po wielu latach doskonalenia warsztatu metodologicznego w zakresie prowadzenia wywiadów, ich opracowania i archiwizacji, a także pogłębiania refleksji etycznej, przyszedł czas zarówno na upowszechnianie źródeł ustnych, jak i ich interpretację.

Tekst „Czas na analizę!…” (https://wrhm.pl/wrhm/article/view/358) z ostatniego numeru „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” diagnozuje potrzebę podejmowania tego typu wysiłku i stanowi zachętę do udziału w spotkaniach, które będą się odbywać pod nazwą Seminaria Historii Mówionej (SHM). Zapraszamy do udziału w nich przedstawicieli różnych dyscyplin, ośrodków i organizacji praktykujących historię mówioną w Polsce.

Spotkania będą odbywać się od stycznia do maja br., w czwarte środy miesiąca, w godzinach od 14.00 do 18.00 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) w sali 154 na I piętrze. (Lokalizacja zmieniona z uwagi na liczbę zainteresowanych).

Pierwsze spotkanie: 25 stycznia 2023 r., godz. 14.00

We wspomnianym artykule Jakub Gałęziowski zaproponował formułę takich warsztatów. Choć inspiracja bezpośrednio została zaczerpnięta z  Seminariów Biograficznych prowadzonych od kilkunastu już lat w Łodzi przez prof. Kaję Kaźmierską i dr hab. Katarzynę Waniek, to ostatecznie przebieg seminariów wyznaczać będą ramy teoretyczne i metodologiczne historii mówionej, współokreślane przez samych uczestników. Dlatego już teraz chcielibyśmy zwrócić się do wszystkich zainteresowanych z trzema pytaniami, które ułatwią organizację pierwszego spotkania, a także zaplanowanie całego pilotażowego cyklu.

  1. Czy wezmą Państwo udział w pierwszym spotkaniu? TAK/NIE
  2. Czy chcą Państwo otrzymywać informacje na temat kolejnych spotkań? TAK/NIE  (Jeśli tak, to Państwa adres e-mail zostanie dodany do grupy google SHM).
  3. Czy chcieliby Państwo poddać analizie swój materiał badawczy? Jeśli tak, to prosimy napisać, z jakiego obszaru tematycznego oraz czy wywiad jest już gotowy do udostępnienia, a jeśli nie, to kiedy zostanie przygotowany (zgłoszenie takiej deklaracji nie jest warunkiem uczestnictwa, ale też nie gwarantuje, że uda się ten materiał przeanalizować w bieżącym cyklu spotkań).

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: seminariumoralhistory@gmail.com

Transkrypcja wywiadu, który zostanie poddany analizie na pierwszym seminarium, zostanie wysłana na tydzień przed planowanym spotkaniem tym osobom, które pozytywnie odpowiedzą na pierwsze pytanie.

Seminarium Historii Mówionej współorganizowane jest przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW, Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Inicjatywie patronuje „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”.

Szczegółowe informacje na temat SHM rozsyłane będą drogą mailową, podamy daty kolejnych spotkań.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey