Counterfactuals in Interpretation of Historical Events and Data in the Social Sciences

polpan

21 kwietnia 2015 r., godz. 14.30-16.00 Dr Adam Kożuchowski (Instytut Historii PAN) przedstawi referat nt. „Counterfactuals in Interpretation of Historical Events and Data in the Social Sciences”.

Informacje o terminach i tematach kolejnych seminariów, a także abstrakty wystąpień i inne materiały zwązane z seminariami zamieszczane są na stronie Polskiego Badania Panelowego POLPAN pod adresem www.polpan.org/category/seminaria/.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey