Choroby rzadkie w badaniach przesiewowych noworodków w Polsce- stan aktualny i perspektywy

Zapraszamy na seminarium z cyklu „Społeczeństwo i technologie wobec zdrowia i choroby”, które odbędzie się 26.05.2020 (platforma Zoom). Wystąpienie pt. „Choroby rzadkie w badaniach przesiewowych noworodków w Polsce- stan aktualny i perspektywy” wygłosi dr Ewa Głąb-Jabłońska (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie).

Kontakt w sprawie seminarium: rdsrc@ifispan.waw.pl lub mrajtar@ifispan.waw.pl

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey