Celowość czy przypadek? O ewolucji i ewolucjonizmie – Spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Warszawie

Najbliższe spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Warszawie będzie poświęcone pojęciu ewolucji. Redakcja „Filozofuj!” zachęca do refleksji filozoficznej razem ze specjalistami: prof. Adrianem Kuźniarem oraz dr. Michałem Wagnerem. Spotkanie odbędzie się 24 lutego o 18:00 w Ursynotece na ul. Lachmana w Warszawie. Wszystkich pasjonatów filozofii i zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy!

Nie uznaję tego, nie widzę konieczności przyjęcia, że oko zostało celowo zaplanowane. A mimo to patrząc na ten wspaniały wszechświat, a zwłaszcza zastanawiając się nad naturą człowieka, nie mogę zadowolić się wnioskiem, że wszystko to jest wynikiem działania bezrozumnej siły. […] Szczerze czuję, że całego tego zagadnienia umysł ludzki zgłębić nie jest w stanie.

List Karola Darwina do Asy Graya z 22 maja 1860 roku, [w:] K. Darwin, Autobiografia i wybór listów. Dzieła wybrane, t. 8, tłum. A. Iwanowska, A. Krasicka, J. Półtowicz i S. Skowron, Warszawa 1960, s. 217.

Spotkanie warszawskie będzie pierwszą z dwóch tegorocznych debat poświęconych ewolucji – tematowi pierwszego tegorocznego numeru „Filozofuj!”. Cykl rozpocznie się od przyjrzenia się problemowi statusu metodologicznego teorii ewolucji i zagadnieniu celowości w świecie. Dyskutanci podejmą m.in. takie kwestie jak:

  • Czy stosowanie wyjaśnień ewolucyjnych w ramach nauk społecznych należałoby uznać za pożądane, czy raczej powinniśmy traktować tego rodzaju zabiegi jako metodologiczne nadużycie i ograniczać takie wyjaśnianie wyłącznie do kwestii życia biologicznego?
  • Czy możemy mówić o jakiejś formie celowości procesów przyrodniczych (pojedynczych układów, ale także całej przyrody), czy należy raczej odrzucić wszelkie wyjaśnienia celowościowe w nauce poza obszarem intencjonalnych działań istot rozumnych?
  • Czy założenie istnienia wolności w świecie jest do pogodzenia z determinizmem?
  • Czy możliwe jest pogodzenie też teorii ewolucji z tezą teistyczną?

Spotkanie podzielone zostanie na dwie części: najpierw będzie można wysłuchać dyskusji zaproszonych ekspertów. Następnie głos zostanie oddany publiczności – każdy z przybyłych będzie mógł zadać pytanie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

W dyskusji wezmą udział:

Adrian Kuźniar – dr hab., adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metaetyki (zwłaszcza teorii ekspresywistycznych) oraz wybranych problemów filozofii nauki (głównie filozofii biologii), ontologii i epistemologii. Autor m.in. monografii Etyka analityczna a teoria ewolucji (CSZ Politechniki Warszawskiej, 2019), Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce (WN „Semper”, 2017) oraz Język i wartości (WN „Semper”, 2009). W czasie wolnym prowadzi w serwisie YouTube kanał „Bakcyl filozofii”.

Michał Wagner – doktor nauk humanistycznych, obecnie pracuje w Zakładzie Filozofii Przyrody, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Autor artykułów naukowych z zakresu historii i filozofii biologii. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół filozoficznej problematyki związanej z biologią ewolucyjną, historią darwinizmu oraz metodologią historii nauki. Autor książki Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku.

Spotkanie poprowadzi Maria Ziemkiewicz.

Partnerem tegorocznych Klubów „Filozofuj!”  jest Fundacja PZU.

Współorganizatorem jest Ursynoteka.

Wydarzenie jest objęte Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Patronat medialny: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Wydarzenie na Facebooku: https://bit.ly/3E8B7Ml

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey