Call for papers: Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania ilościowe w naukach społecznych ̵ wyzwania i problemy

Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN  oraz Komitet Socjologii PAN zapraszają do udziału w konferencji naukowej

„Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania ilościowe w naukach społecznych  ̵  wyzwania i problemy

która odbędzie się w dniach 23-24 września 2021 roku w Jabłonnie (koło Warszawy).

Zgłoszenia wystąpień prosimy składać w terminie do 31 lipca 2021 roku na adres e-mail: metody@ifispan.edu.pl. Abstrakty powinny liczyć nie więcej niż 500 słów. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz afiliacji osoby (lub osób) zgłaszających referat. Konferencja obejmuje swoim zakresem zagadnienia analiz statystycznych, metodologii badań terenowych i  generalnej problematyki doskonalenia narzędzi badawczych.

Szczegółowy program konferencji zostanie podany po rozpatrzeniu zgłoszeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osobom wygłaszającym referaty pokrywamy koszty pobytu w ośrodku konferencyjnym. Ze względu na ograniczenia budżetowe nie zapewniamy zwrotu kosztów podróży.

UWAGA: planujemy przeprowadzenie konferencji w trybie stacjonarnym, niemniej ze względu na epidemię niewykluczone są w tym zakresie zmiany. W konferencji będą mogły wziąć udział osoby zaszczepione przeciw COVID‑19. Wyjątki od tej zasady opisane są w Zarządzeniu Dyrektora IFiS PAN, zamieszczonym na stronie internetowej: https://ifispan.pl/zarzadzenie-dyrektora-ifis-pan/

Henryk Domański           

Dariusz Przybysz

Katarzyna Wyrzykowska

Kinga Zawadzka

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey