Call for papers

Zapraszamy do udziału w sympozjum naukowym „Wizualizacje w nauce“, które odbędzie się w dniach 12–13 września 2022 r. w Warszawie.

Zgłoszenie abstraktu i rejestracja

Każde zgłoszenie powinno obejmować dwa rodzaje abstraktów:

(1) Obszerniejszy abstrakt do oceny recenzenckiej, o długości 250–500 słów dla wystąpień posterowych, a 400–700 słów dla zwykłych referatów. Powinien streszczać wystąpienie lub przybliżać pomysł badawczy, przeglądowy czy krytyczny. Ewentualne ilustracje można dołączyć w wersji pdf abstraktu. Abstrakt ten powinien zawierać do 5 pozycji bibliograficznych i 3–5 słów kluczowych.

(2) Krótki abstrakt do publikacji w książce abstraktów, o długości około 150 słów. Nie powinien zawierać bibliografii ani ilustracji.

Termin zgłaszania abstraktów: 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji: https://bit.ly/3smtCMd

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey