AUTO-WELF: Automatyzacja polityk społecznych – infrastruktury algorytmiczne na rzecz dobrobytu w Europie

Automatyzację przedstawia się coraz częściej jako sposób na zwiększenie produktywności i wydajności przy mniejszym wysiłku i niższych kosztach. W tym kontekście kluczowe staje się pytanie, co się dzieje gdy tę logikę stosuje się do wspierania procesu podejmowania decyzji w politykach społecznych i jakie są tego implikacje z punktu widzenia dobrobytu jednostek i społeczeństw?

AUTO-WELF bada coraz powszechniej stosowane zautomatyzowane systemy podejmowania decyzji w ramach polityk społecznych w Europie. To pierwszy porównawczy projekt analizujący automatyzację w sposobie realizacji polityk społecznych w zróżnicowanych systemach zabezpieczenia społecznego w Europie oraz konsekwencje rozwiązań takich jak algorytmy czy sztuczna inteligencja dla przyszłości obywateli i społeczeństw europejskich. Infrastruktury oparte na danych stosowane w administracji publicznej zmieniają nie tylko sposób świadczenia usług publicznych czy wypłaty świadczeń, ale również przekształcają relację między państwem a obywatelami oraz skłaniają do stawiania następujących pytań:
Jaką sprawczość mają ludzie w relacji z tego rodzaju złożonymi systemami?
Co ich wdrażanie oznacza w kategoriach etycznych?
A co jeśli chodzi o rozliczalność lub nierówności i uprzedzenia?


W projekcie nacisk kładziony jest na poznanie perspektywy osób, których bezpośrednio dotyczy automatyzacja: twórców oprogramowania, pracowników instytucji publicznych realizujących polityki społeczne oraz obywateli. Podejście interdyscyplinarne, porównawcze wykorzystujące wiele metod badawczych w badaniu międzynarodowym pozwoli wypracować przełomową wiedzę na temat skutków automatyzacji w dwóch obszarach:
a) podstawowych usług społecznych;
b) komunalnych infrastruktur w ramach lokalnych polityk.
Badanie w tych obszarach przeprowadzimy w ośmiu krajach (w Austrii, Dani, Estonii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i we Włoszech), reprezentujących cztery typy systemu zabezpieczenia społecznego i różne etapy automatyzacji procesu podejmowania decyzji.


Projekt dostarczy przełomowej i ugruntowanej empirycznie wiedzy na temat procesu automatyzacji polityk społecznych, pozwalając zrozumieć jak zautomatyzowane podejmowanie decyzji może wspierać, ale również przeszkadzać w ludzkim rozwoju.
Wyniki badania zostaną upowszechnione pośród naukowców, praktyków, decydentów politycznych oraz ogółu społeczeństwa w formie publikacji naukowych, prezentacji na konferencjach oraz wydarzeń, skierowanych do różnych grup interesariuszy.

Rodzaj projektu: Chanse (nr rej 2021/03/Y/HS5/00263)

Liderka konsorcjum: Anne Kaun (Södertörn University)

Kierowniczka polskiego zespołu badawczego:
Karolina Sztandar-Sztanderska (Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk)

Członkowie polskiego zespołu badawczego:
Monika Berdys
Sebastian Sosnowski
dr Celina Strzelecka
dr Mateusz Trochymiak

Pozostali członkowie konsorcjum badawczego: Stine Lomborg (University of Copenhagen); Christian Pentzold (Leipzig University) Doris Allhutter (Austrian Academy of Sciences)

Współpracownicy: Alice Mattoni (University of Bologna)

Organizacje partnerskie AlgorithmWatch, Arena for Journalism in Europe, Ars Electronica Festival, Epicenter.Works, DataEthics, Danish Institute for Human Rights, Haus der Kulturen der Welt

Czas trwania projektu: 2022- 2025

Budżet całego projektu: 1 494 809 euro
Budżet polskiego zespołu badawczego: 1 269 752 zł

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey