Augusto Del Noce: rewolucja i sekularyzacja

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na seminarium z cyklu 

FILOZOFIA I IDEOLOGIA W EPOCE NOWOŻYTNEJ. POLSKA W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM, EUROPA W KONTEKŚCIE POLSKIM

Dr hab. Danilo Facca, prof. IFiS PAN przedstawi referat pt.

Augusto Del Noce: rewolucja i sekularyzacja

Seminarium odbędzie się w dniu 7 paździenika (środa) 2020 w godz. 14.00 na platformie ZOOM ( https://us02web.zoom.us/j/89221645688?pwd=RHlDb2dMeGo0ekV4aXlxSG1TZXFNUT09 )

Dla Augusta Del Noce (1910-1989), swego rodzaju outsidera wśród włoskich katolickich myślicieli XIX wieku, istotne jest „filozofować przez historią filozofii”. Rozgłos zyskała jego całościowa interpretacja nowożytnej i współczesnej historii według klucza filozoficznego,  a dokładniej poprzez odniesienie do uznanego za podstawowy problemu „ateizmu”. Zgodnie z tą rekonstrukcją od Kartezjusza wychodzą dwa nurty, oba pełnoprawnie reprezentatywne dla myśli nowożytnej, choć przeciwstawne. Są to: „ontologizm” – pewien typ neoaugustynizmu, który wiedzie przez Pascala, Malebranche’a, Vico do Rosminiego oraz „racjonalizm”, który przez oświeceniem, pozytywizmem i niemiecki idealizm prowadzi do radykalnej negacji boskiej transcendencji w filozofii rewolucyjnej praxis Marksa. To ostatnie pojęcie stanowi z pewnością jądro filozoficznej refleksji Del Noce, który poświęca swoje najważniejsze prace z lat 70. i 80. historycznej paraboli marksizmu. Jej kulminacyjne momenty to Gentilego teoria „czystego aktu” oraz Gramsciego wizja „partii”, a nieuchronną konkluzją, według Del Noce, są zarówno totalitaryzmy XX wieku, jak i nihilizm wpisany w powojenne społeczeństwa konsumpcyjne. Otwarte pozostaje pytanie o nową filozofię religijną, która według Del Noce miałaby być alternatywą wobec tej historycznej katastrofy.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey