Architektura w świetle potrzeb rozwoju człowieka i społeczności

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

zaprasza na seminarium

Edukacja i społeczeństwo

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Na seminariach omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, np. osiągania konkretnych celów edukacyjnych, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 28 października 2021r. w godz. 15:00-17:00.

Jego temat to: Architektura w świetle potrzeb rozwoju człowieka i społeczności. Punktem wyjścia w dyskusji będzie prezentacja Magdaleny i Cezarego Szpytmów z Politechniki Rzeszowskiej, którzy przedstawią dyskusję toczącą się w środowisku architektów na temat kształtowania przestrzeni edukacyjnej, wraz z ilustrowaniem realnymi rozwiązaniami. Uczestników seminarium zachęcamy do zapoznania się z dołączonymi artykułami prelegentów.

Po link należy napisać na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

Michał Federowicz, (IFiS PAN) – Powitanie uczestników

Magdalena Szpytma i Cezary Szpytma (Politechnika Rzeszowska)

„Model fizycznego środowiska edukacji 21-go wieku”

Panel dyskusyjny:

  • Ludmiła Rycielska (IBE) i Anna Wieczorek (UW) – perspektywa psychologii środowiskowej
  • Beata i Jacek Staniszewscy (Stowarzyszenie Dobra Edukacja) – perspektywa założycieli szkoły
  • Piotr Rzeźwicki (Prezes Rzeszowskiego Oddziału SARP) – perspektywa czynnego architekta

Dyskusja – moderator Michał Federowicz

Linki do artykułów:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187119301002?via%3Dihub

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03057925.2020.1777843

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/807

https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/237

Następne spotkanie, w czwartek 16 grudnia, będzie kontynuacją tematyki Architektura w świetle potrzeb rozwoju człowieka i społeczności. Uważamy, że tematyka ta – mimo ostatnio obserwowanego zwiększonego zainteresowania – zasługuje na znacznie silniejszą obecność w debacie kształtującej długofalowe myślenie
o przemianach edukacyjnych.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey