Architektura w świetle potrzeb rozwoju człowieka i społeczności

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

zaprasza na seminarium

Edukacja i Społeczeństwo (EiS)

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Cykl seminaryjny Edukacja i społeczeństwo jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Na seminariach omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, np. osiągania konkretnych celów edukacyjnych, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 24 lutego 2022 r. w godz. 14:00-16:00.

Jego tematyka jest kontynuacją poprzednich dwóch spotkań: Architektura w świetle potrzeb rozwoju człowieka i społeczności. Trzecie i podsumowujące tematykę przestrzeni seminarium będzie poświęcone działaniom w otoczeniu szkoły – przestrzennym i zarazem społecznym – a także refleksji nad syntetycznym ujęciem związków między potrzebami współczesnej edukacji i architekturą, także architekturą wnętrz oraz rozwiązaniami urbanistycznymi.  

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

Michał Federowicz (IFiS PAN) – Powitanie uczestników

Joanna Stefańska, Anna Wieczorek (Think Tank Miasto) i Anna Petroff-Skiba (Przewodnicząca Rady Rodziców) – Przykład działania w otoczeniu szkoły w warszawskiej dzielnicy Wawer.

Norbert Szczepański – Burmistrz Dzielnicy Wawer

Panel dyskusyjny:

Dorota Sibińska – XYstudio. Pracownia Architektoniczna

Anna Karwińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marta Bucholc – Uniwersytet Warszawski

Cezary Szpytma – Politechnika Rzeszowska

Dyskusja

Spotykamy się w trybie zdalnym. W celu otrzymania linku i roboczej wersji tekstu dyskutowanego podczas seminarium prosimy o email na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Następne seminarium, w czwartek 28.04.2022, godz. 14:00-16:00, będzie poświęcone zagadnieniu dobrostanu, odniesionemu do kontekstu edukacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey