Apel za bezwarunkowym przyjęciem przez europejskie uniwersytety osób studiujących w Ukrainie

Apel można podpisać tutaj: https://bit.ly/3LcFSpn
Jest dostępny w językach: francuskim, angielskim, polskim, hiszpańskim, włoskim i arabskim.
Inicjatorami apelu są naukowcy z Francji.

Treść apelu:

Od początku rosyjskiej ofensywy wojskowej na Ukrainę 24 lutego ma miejsce ogromna mobilizacja humanitarna na rzecz ukraińskich uchodźców i uchodźczyń, zwłaszcza w krajach sąsiednich, takich jak Polska, Węgry i Mołdawia. Europejscy ministrowie spraw wewnętrznych dyskutują obecnie nad sposobem przyjęcia osób, które uciekły ze stref konfliktu zbrojnego, oraz nad możliwością przyznania im automatycznej ochrony tymczasowej zgodnie z dyrektywą europejską z 2001 roku, która do tej pory nigdy nie została wdrożona [1].W obliczu tragedii dziejącej się w Europie Wschodniej wiele osób spoza UE mieszkających w Ukrainie czuje się opuszczonych. Tysiące studentów i studentek znalazło się w pułapce, w tym ponad 10 tys. studentów i studentek z krajów Maghrebu i Bliskiego Wschodu, a także z Afryki Subsaharyjskiej i Środkowej. Próby ich repatriacji napotykają na liczne trudności lub wręcz okazują się niemożliwe. Wiele afrykańskich osób studenckich donosi o rasistowskich zachowaniach urzędników na granicy ukraińsko-polskiej [2]. Niektóre osoby były kilkakrotnie zawracane, zanim udało im się wjechać do Unii Europejskiej.

W związku z tą sytuacją, Rada Prezydencka dla Afryki [3], we współpracy z CAAP Education, rozpoczęła kampanię mającą na celu zidentyfikowanie afrykańskich studentów i studentek mieszkających w Ukrainie i ich repatriację do Francji w celu kontynuacji nauki na francuskich uniwersytetach partnerskich [4]. Grupa Coimbra zrzeszająca europejskie uniwersytety, zwróciła się do instytucji europejskich o objęcie działaniami solidarnościowymi osób studenckich i personelu spoza Europy przebywających obecnie w Ukrainie [5]. We Francji program PAUSE, adresowany do zagrożonych naukowczyń i naukowców, otworzył specjalny projekt dla osób z Ukrainy.

Oprócz tych pierwszych inicjatyw, środowisko naukowe zwraca się do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich o przyjęcie wszystkich uciekających studentek i studentów z Ukrainy, oraz o ułatwienie chętnym osobom kontynuacji nauki na europejskich uniwersytetach.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey