Seminarium „Społeczeństwo i technologie wobec zdrowia i choroby”

Ośrodek Badań Społecznych nad Chorobami Rzadkimi przy IFiS PAN oraz zespół badawczy projektu „Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu Morza Bałtyckiego”

zapraszają do udziału w cyklicznym seminarium „Społeczeństwo i technologie wobec zdrowia i choroby

Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 lutego (wtorek) 2020 r. , Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 154, godz. 11:30

Postęp technologii biomedycznych oraz medykalizacja życia codziennego wskazują na konieczność podjęcia interdyscyplinarnego namysłu nad społecznymi aspektami zdrowia, choroby i leczenia. Liczymy, że seminaria staną się platformą do krytycznej dyskusji nad tymi zagadnieniami.

Seminarium jest otwarte dla przedstawicieli nauk społecznych, humanistyki, filozofii oraz nauk medycznych, a także wszystkich osób związanych naukowo bądź zawodowo z szeroko rozumianymi zagadnieniami medycznymi i zainteresowanych ich społeczno-kulturowymi aspektami.

Podczas pierwszego seminarium Maria Libura (ekspertka ds. zdrowia, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej) wygłosi referat pod tytułem „Nierówności w zdrowiu”.

W sprawie dostępu do tekstu zaproponowanego przez prelegentkę prosimy o kontakt z koordynatorką seminarium.

Kontakt: Katarzyna Ewa Król, rdsrc@ifispan.waw.pl

Więcej informacji o seminarium znajdą Państwo na stronie internetowej.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey