Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN autorstwa dr Katarzyny Stec UJ we współpracy z prof. dr. hab. J. Duszyńskim, Prezesem PAN

Prezentowana analiza aktywności publikacyjnej i grantowej instytutów PAN dostarcza fakty, których źródłem są: baza bibliometryczna SCOPUS i dane z agencji grantowych, zarówno krajowych jak i europejskich (NCN, NCBiR, FNP i programu europejskiego H2020). Bardziej pogłębione spojrzenie na instytuty PAN pozwala dostrzec, że wiele instytutów PAN (30%) nie zdobyło do końca 2018 roku żadnego grantu z rozpoczętego w roku 2014 programu ramowego Unii Europejskiej – H2020. Są też instytuty (13%) nie mające w swoim dorobku publikacji ujętych w bazie Scopus, w której uwzględniono 37 tys. czasopism naukowych, 150 tys. książek i 8 mln publikacji w materiałach konferencyjnych, z wszystkich dziedzin nauki, w tym humanistyki i nauk społecznych. Otwórz analizę

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey