Agnieszka Chmielewska

W dniu 3 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w sali 154 Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, odbędzie się kolokwium habilitacyjne dr Agnieszki Chmielewskiej.

Osiągnięcie naukowe będące podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie nauki socjologiczne:
Wyobrażenia polskości: sztuki plastyczne II Rzeczypospolitej z perspektywy społecznej historii kultury
Z recenzjami można zapoznać się na stronie podmiotowej IFiS PAN BIP: https://ifis_pan.ssdip.bip.gov.pl/habilitacje/agnieszka-chmielewska.html

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey