AGAINST THE SYSTEM – Call for Papers

Redakcja internetowego pisma „The Interlocutor”, wydawanego w systemie open access przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, przygotowuje numer monograficzny, pt. „Against the system/Przeciwko systemowi.”

Znajdą się w nim materiały z konferencji online pod tym samym tytułem, która odbyła się w IFiS PAN jesienią ubiegłego roku. Łamy pisma są otwarte także dla autorów, którzy w konferencji nie uczestniczyli, a zainteresowani
problematyką, pragnęliby włączyć się do dyskusji.

Celem ubiegłorocznej konferencji było przyjrzenie się przeprowadzanym dziś z różnych pozycji krytykom zachodniej rzeczywistości, ich analiza oraz ocena ich walorów poznawczych. Zmierzała ona do ustalenia, czy krytyki te są kompatybilne czy też, przeciwnie, nie dają się ze sobą pogodzić; czy mają one charakter nowatorski czy też jedynie powielają znane z przeszłości schematy; czy wpisany jest w nie spójny program terapii i naprawy czy też odrzuca się w nich taką możliwość; czy ich autorzy są w stanie zaproponować jednostce zmuszonej żyć w „złym systemie” pewien wzorzec dobrego życia, indywidualną parenezę, i czy wyznaczają szczególne zadania intelektualistom.

Zainteresowanych publikacją w piśmie prosimy o nadsyłanie na adres mailowy sekretarza redakcji dr Pawła Grada pawelzbialej@gmail.com tekstów o objętości do 1 arkusza (40 000 znaków ze spacjami), w języku angielskim (po proof-readingu), do dnia 31 VIII br.

Zgodnie z zasadami wydawniczymi pisma, publikowane są w nim teksty zrecenzowane w systemie double-blind peer review, a także zredagowane zgodnie z wytycznymi, przedstawionymi na jego stronie internetowej http://www.theinterlocutor.ifispan.pl/#authors.

Sławomir Mazurek Andrzej Gniazdowski

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey