90 urodziny profesora Andrzeja Walickiego

Prof. Andrzej Walicki, który 15 maja obchodzi 90 urodziny, wyraził zgodę na digitalizację swoich książek przez Bibliotekę Narodową. Książki te są obecnie dostępne w ramach biblioteki cyfrowej POLONA.

Profesor Andrzej Walicki  pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN – początkowo na stanowisku adiunkta, a później docenta (od 1964) i profesora (od 1972). Prof. Walicki jest członkiem rzeczywistym PAN.

Jest autorem licznych prac z zakresu filozofii społeczno-politycznej, tłumaczonych na wiele języków, badaczem myśli rosyjskiej, polskiej filozofii narodowej, historii marksizmu i myśli liberalnej. Jest też jedną z osób tworzących tzw. „warszawską szkołę historii idei”.

Panie Profesorze! 200 lat! Składamy najlepsze życzenia urodzinowe!

Uwolnione książki prof. Andrzeja Walickiego

Filozofia a mesjanizm: studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego
Idea wolności u myślicieli rosyjskich: studia z lat 1955-1959
Marksizm i skok do królestwa wolności: dzieje komunistycznej utopii
Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej
O Rosji inaczej
Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii
Osobowość a historia : studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej
Philosophy and romantic nationalism: the case of Poland
Polska, Rosja, marksizm: studia z dziejów marksizmu i jego recepcji
Polskie zmagania z wolnością: widziane z boku
Rosja, katolicyzm i sprawa polska 
Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu
Russia, Poland, and universal regeneration : studies in Russian and Polish thought of the romantic epoch
Stanisław Brzozowski and the Polish beginnings of “Western Marxism”
The controversy over capitalism: studies in the social philosophy of the Russian populists
Trzy patriotyzmy: trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne
Zarys myśli rosyjskiej: od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego

Kilka publikacji czeka jeszcze na zgodę tłumaczy i grafików.

Wydawnictwo IFiS PAN poleca też publikację “Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki. Listy 1957–2007“.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey