Monthly Archives: czerwiec 2024

Agnieszka Chmielewska

W dniu 3 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w sali 154 Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, odbędzie się kolokwium habilitacyjne dr Agnieszki Chmielewskiej. Osiągnięcie naukowe będące podstawą do…

Read more...

FRANÇOIS JULLIEN – 17 czerwca

POLSKIE TOWARZYSTWO FENOMENOLOGICZNEINSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUKwe współpracy z Łódzkim Towarzystwem Naukowympod patronatem Institut Français de Varsovie zapraszają na wykład z cyklu „Fenomenologia współczesna” FRANÇOIS JULLIENWokół konceptu „prawdziwego życia” 17 czerwca 2024godz.…

Read more...

Dariusz Brzeziński

W dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w 154, odbędzie się kolokwium habilitacyjne dra Dariusza Brzezińskiego Osiągnięcie naukowe będące podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie…

Read more...

FRANÇOIS JULLIEN – wykład

POLSKIE TOWARZYSTWO FENOMENOLOGICZNE INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK we współpracy z Łódzkim Towarzystwem Naukowym zapraszają na wykład z cyklu „Fenomenologia współczesna” FRANÇOIS JULLIENWokół konceptu „prawdziwego życia” 17 czerwca 2024godz. 15:00…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey