1st Research Summer School in Genetic Phenomenology 2018 Edmund Husserl’s C-Manuscripts. An Open Project

24-28 września 2018 r. w Graduate School for Social Research (Szkole Nauk Społecznych) przy IFiS PAN odbędzie się Pierwsza Międzynarodowa Letnia Szkoła Badań nad Fenomenologią Genetyczną. To nowa inicjatywa, dzięki której studenci i badacze zainteresowani filozofią fenomenologiczną będą mieli kontakt z ekspertami międzynarodowymi i będą mogli rozwijać swoje zainteresowania interdyscyplinarne.

Tegoroczna Letnia Szkoła Badawcza koncentruje się na badaniach fenomenologicznych przedstawionych w rękopisach Edmunda Husserla z lat 1929-1934, poświęconych zagadnieniom czasowości, cielesności i osobowości z punkt widzenia fenomenologii genetycznej. Metoda genetycznej analizy intencjonalnej otwiera fenomenologię na badania interdyscyplinarne, łącząc ją z psychologią, socjologią, historią, kulturoznawstwem, medycyną, psychiatrią, psychoanalizą czy psychoterapią. To buduje nowy kierunek badań, który będzie w centrum zainteresowania w przyszłych latach akademickich.

W ramach Letniej Badawczej Szkoły Fenomenologii odbędą się zajęcia w wymiarze 30 h. Wśród wykładowców znajdą się m.in.: Rudolf Bernet (KU Leuven), Julia Jansen (KU Leuven), Dieter Lohmar (University of Cologne), Lanei Rodemeyer (Duquesne University).  Letnia Szkoła ma też na celu opracowanie nowych instrumentów dla nauk humanistycznych i badań interdyscyplinarnych.

Kierownikiem  naukowym projektu jest dr hab. Jagna Brudzińska, prof. nadzw. IFiS PAN.

Letnia Szkoła organizowana jest we współpracy z: Husserl-Archiv, Cologne | Les Archives Husserl, Paris | Husserl-Archives, Leuven | University of Palermo| Charles-University, Prague | Master EuroPhilosophie – Erasmus Mundus| a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities, University of Cologne | University of Padua | gPhen – International Network Genetic Phenomenology and the Human Sciences.

GSSR planuje, że Letnia Szkoła Badawcza stanie się wydarzeniem cyklicznym.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey