16 maja seminaryjna wizyta badaczy z Pew Research Center

Szanowni Państwo,

16 maja w naszym Instytucie gościć będą badacze z renomowanego amerykańskiego Pew Research Center. Podczas seminarium, zorganizowanego z inicjatywy Zespołu Studiów Europejskich, zreferują wyniki swoich badań, dotyczących różnych aspektów religijności w krajach naszego regionu. Zgodnie z nasza prośbą, skoncentrują się na zagadnieniach religii i polityki , demokracji, nacjonalizmu i pluralizmu i opiniach dot. zagadnień ekonomicznych. Wyniki dla Polski prezentowane będą na tle wyników uzyskanych w krajach sąsiednich.

Program seminarium przewiduje półgodzinną prezentację Gości i godzinę na dyskusję, która będzie także okazją do przedstawienia wyników badań na te tematy prowadzonych w Polsce, przede wszystkim w naszym Instytucie.

Zapraszamy do udziału w seminarium. Początek o godz. 14:30.

Józef Niżnik

Paweł Sztabiński

Pew in Moscow Warsaw

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey