Prezentacja projektu badawczego dr Anny Wylegały “Społeczna antropologia pustki: Polska i Ukraina po II wojnie światowej”

Zespół Socjologii i Antropologii Kultury IFiS PAN zaprasza na prezentację projektu badawczego dr Anny Wylegały Społeczna antropologia pustki: Polska i Ukraina po II wojnie światowej

Komentarz: prof. Tomasz Stryjek (ISP PAN, Collegium Civitas)

Środa, 30 maja 2018, godz. 14.00, sala 154, ul. Nowy Świat 72

Centralną koncepcją projektu jest “pustka społeczna”, zjawisko, które charakterystyczne było dla Europy Środkowej i Wschodniej podczas i bezpośrednio po drugiej wojnie światowej jako skutek masowych czystek etnicznych, socjalistycznych i sowieckich przekształceń gospodarki, przesiedleń i migracji. Skupiając się zarówno na wymiarze materialnym powojennej zmiany społecznej (np. przejmowaniu własności), jak i na subiektywnej sferze społecznych praktyk i relacji, projekt ma na celu zbadanie procesów uzupełniania/zastępowania nowymi brakujących elementów życia społecznego w społecznościach lokalnych Polski i Ukrainy.

Projekt realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół polskich i ukraińskich naukowców w ramach grantu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr umowy 0101/NPRH3/H12/82/2014

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey