100 PIERWSZYCH WYWIADÓW. Opowieści uchodźczyń, doświadczenie badaczek

26 stycznia 2023, 18:00

Zoom

Seminarium naukowe projektu „Świadectwa wojny”

W ramach projektu „24.02.2022, 5 rano: Świadectwa wojny” powstało od czerwca ponad 100 wywiadów, które składają się na ponad 300 godzin nagrań. Nagrywaliśmy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Gdyni i Lublinie, ale również wielu mniejszych miejscowościach w całej Polsce. Nasze rozmówczynie (bo ponad ¾ z nich to kobiety) pochodzą z różnych części Ukrainy, do Polski dotarły albo bezpośrednio, albo przez inne kraje (np. Węgry, Estonię, Rosję), mają za sobą różne doświadczenia, w tym rosyjską okupację. Podczas rozmów z nami mówią o swoim doświadczeniu wybuchu wojny, jej pierwszych dniach lub tygodniach na Ukrainie, decyzji o opuszczeniu kraju, podróży do Polski oraz procesie adaptacji do życia w naszym kraju. Część z nich już wróciła na Ukrainę, część wyjechała dalej.

Półmetek projektu to dobry moment na pierwsze podsumowanie. Kim są nasze rozmówczynie? Co przeżyły, co planują i jak o tym mówią? Jak sprawdza się nasza metodologia? Z jakimi problemami się stykamy podczas poszukiwań rozmówczyń, w trakcie wywiadów i ich późniejszego opracowania? O swoim doświadczeniu pracy badawczej, procesie nagrywania wywiadów oraz o tym, co i jak mówią uchodźczynie, opowiedzą trzy członkinie naszego zespołu:

dr Katarzyna Jędraszczyk – adiunktka w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, p.o. kierowniczki Zakładu Badań nad Tożsamością Kulturową. Absolwentka kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (spec. wschodoznawstwo) oraz politologii (spec. dziennikarstwo). Autorka monografii “Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie. Polska w polityce niepodległej Ukrainy” oraz “Cmentarz czy panteon? Spór wokół Cmentarza Orląt Lwowskich”. W swoich publikacjach opisywała współczesną recepcją wydarzeń na Wołyniu 1943, Cerkiew prawosławną, pamięcią o Holocauście na Ukrainie.

dr Olena Kondratiuk – etnolożka, kierowniczka Wydziału Etnologii Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Katastrofami Technologicznymi (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy) w Kijowie. Od kwietnia 2022 w Polsce. Organizatorka wielu ekspedycji etnologicznych na terenie Polesia i Wołynia. Autorka monografii „Rodynne kolo: transformatsiya sporidnenosti v ukrayinsʹkomu suspilʹstvi vprodovzh ХІХ – ХХ stolitʹ” (W rodzinnym kole: przemiany więzi krewniaczych w ukraińskim społeczeństwie XIXXX w.).

dr Elżbieta Kwiecińska – historyczka i socjolożka. Nagrywa wywiady z osobami uchodźczymi z Ukrainy dla projektu “Świadectwa Wojny” po ukraińsku i rosyjsku oraz wykłada na Wydziale Historii UW. Absolwentka European University Institute we Florencji i Kolegium MISH UW.

Prowadzenie: dr Anna Wylegała, kierowniczka projektu „Świadectwa wojny” w Polsce.

Seminarium odbędzie się w j. polskim, dr Olena Kondratiuk będzie mówić po ukraińsku (zapewniamy tłumaczenie konsekutywne).

Więcej o projekcie: https://www.facebook.com/swiadectwawojny ; www.swiadectwawojny2022.org

Aby wziąć udział w seminarium i otrzymać link do spotkania, należy zgłosić chęć uczestnictwa na adres mailowy: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey